Den evige VPN-kampen

NRK sender i disse valgkamptider tv-serien Diktaturet. En serie der unge mennesker blir utsatt for diktaturets mørke sider. De mister forutsigbarheten, ytringsfriheten og de blir manipulert ved forskjellige hersketeknikker. Gjennom serien blir man mer bevisst på hvilke verdier som er viktige med demokrati, slik som stemmerett, ytringsfrihet, individualisme, og forutsigbarhet.

• • •