Tan Tan; Kinas svar på Tinder

Kina er et merkelig land når det kommer til unge mennesker og kjærleik. I 2013 ble det født 120 menn per 100 kvinne. Samtidig sliter single kvinner over 28 år med å finne en make. Disse kvinnen blir kalt “leftover woman”. Slik er det ikke på landsbygda. Der er det få kvinner og de giftes bort i relativt ung alder. Gutter har alltid vært ønsket fordi gutter blir sett på som arbeidskraft og forsikringen som skal forsørge familien. Jenter blir sett mer på som en utgiftspost som uansett skal bli giftet bort senere. Jentene har ikke samme status i familien og det finnes også dessverre flere eksempler på der unge jenter er tatt ut av skolen for å heller tjene penger mens de enda er i familien. Men guttens familie ønsker en kvinne som er smart og har høy utdannelse. Det er “etterspørselen” etter jenter med skolegang og medgiften for en jente med utdannelse er høyere enn ei jente med lite utdannelse. Denne praksisen forsvinner heldigvis med velstandsøkningen og forskyvningen bort fra bondesamfunn.

• • •